Object

Title: Zagadnienia Rasy : organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrod. Rasy) członka Związku Międzynarodowego T-w Eugenicznych i Związku Międzynarodowego dla Walki z chorobami Wenerycznemi (Union International Antivéneriénne)

Description:

tytuł poprzedni: Zagadnienia Rasy z Punktu Widzenia Zdrowia Społecznego (1918-1928) ; tytuł następny: Eugenika Polska (1937-1939) ; tytuł równoległy: Problemes de la Race : organe de la Société Eugénique Polonaise (de la lutte contre de la dégénérescence de la race) : membre de l' Union Internationale des Societes Eugeniques et de l' Union Internationale Antivénérienne ; tytuł równoległy: Race Problems : organ of the Polish Eugenic Association : member of International Eugenic Association and of the International Union against Veneral Diseases ; Od R. 13, t.5, nr 1 (marzec 1931) podtytuł: organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego poświęcony zagadnieniom eugeniki i dziedziczności ; Od R.16, t.8, nr 1 (marzec 1934) podtytuł: organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego członka Związku Międzynarodowego Towarzystw Eugenicznych poświęcony zagadnieniom eugeniki i dziedziczności. ; Od R. 19, t.11, nr 1(marzec 1937) podtytuł: Eugenika Polska : organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego członka Związku Międzynarodowego Towarzystw Eugenicznych poświęcony zagadnieniom eugeniki i dziedziczności. ; Redaktorzy: redaktor naczelny Leon Wernic, redaktor odpowiedzialny Jerzy Babecki, od R. 14, t.6, nr 1 (marzec 1932) Ryszard Straszyński, od R. 17, T. 7, nr 1 (marzec 1933) Ryszard Dreszer.

Publisher:

PTE

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Polskie Towarzystwo Eugeniczne i Walki z Chorobami Zwyradniającymi ; Wernic, Leon (1870-1953). Redaktor

Language:

pol ; eng ; fre

Relation:

Zagadnienia Rasy z Punktu Widzenia Zdrowia Społecznego ; Eugenika Polska

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2019

All available object's versions:

http://bc.umcs.pl/publication/7606

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information