Object

Title: Lot Polski : organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa : miesięcznik poświęcony lotnictwu oraz zagadnieniom obrany powietrznej i chemiczno-gazowej / red. Zenon Wyrzykowski. R. 11 (1933)

Date:

1933

Type:

czasopismo

Description:

Od 1924 podtyt. : organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa, od 1927 nr 3 :organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej ; od 1928 nr 3 : podtyt.: organ Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej ; od R. 7, nr 5 (1929) podtyt. okł.: organ oficjalny L.O.P.P. i A.R.P. : miesięcznik poświęcony lotnictwu oraz zagadnieniom obrony powietrznej i chemiczno-gazowej ; Przy nielicznych numerach występuje: Le Bulletin Français du Lot Polski : organe officiel de la Ligue pour la défence aérienne et la lutte contre les gaz ; redaktorzy : od 1926 nr 4 red.: Józef Relidzyński; R. 7(1929)-R. 8(1930) red.: Jerzy Witkowski; R. 9(1931)-R. 11(1933) red.: Zenon Wyrzykowski ; współwydane : Biuletyn Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (1927-1933) oraz Biuletyn ARP (1925-1933) ; tytuł poprzedni : Lot (1921-1923) ; tytuł następny : Lot i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa Polski (1934-1939)

Publisher:

L.O.P.P.

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Liga Obrony Powietrznej Państwa ; Wyrzykowski, Zenon (1897-1996). Red.

Language:

pol

Relation:

Lot (1921-1923) ; Lot i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa Polski (1934-1939)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2016

All available object's versions:

http://bc.umcs.pl/publication/28328

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information