Object

Title: Sprawozdanie z Działalności Zakładu Doświadczalnego w Zemborzycach za Rok ...

Description:

od [R.] 1927 oprac. Kazimierz Wróblewski, Zofja Kruszewska, od [R.] 1931 oprac. Antoni Polonis, od [R.] 1936 oprac. Stanisław Waśniewski ; wydawcy : od 1931 m. wyd. i wydaw.: Puławy : nakładem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych ; Od [R.] 1932 Puławy : nakładem Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego ; Od [R.] 1936 Puławy : nakładem Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych ; w l. 1924-1926 sprawozdanie nie ukazywało się ; drukarnie : od 1927 druk.: Druk. R. Olesiński, W. Merkel i S-ka, Od 1931 druk.: Lublin : Drukarnia Państwowa, od 1936 druk.: Lwów : Drukarnia A. Gojawiczyńskiego, od 1937 druk.: Lublin : Druk. "M. Kossakowska"

Publisher:

Drukarnia A. Gojawiczyńskiego ; Druk. R. Olesiński, W. Merkel i S-ka ; Drukarnia Państwowa w Lublinie ; Druk. "M. Kossakowska"

Place of publication:

Warszawa ; Puławy

Contributor:

Wróblewski, Kazimierz. Oprac. ; Kruszewska, Zofia. Oprac. ; Polonis, Antoni. Oprac. ; Waśniewski, Stanisław. Oprac ; Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych (1932-1939). Komisja Współpracy w Doświadczalnictwie ; Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (Puławy). Komisja Współpracy w Doświadczalnictwie

Language:

pol

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2015

All available object's versions:

http://bc.umcs.pl/publication/23458

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information