Regulamin Korzystania z Biblioteki Cyfrowej UMCS

  1. Obiekty cyfrowe zamieszczone w BCUMCS stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
  2. Obiekty cyfrowe znajdujące się w BCUMCS służą przede wszystkim do celów naukowych i edukacyjnych i mogą być wykorzystywane do własnego użytku.
  3. Kopiowanie obiektów cyfrowych zamieszczonych w BCUMCS jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony BCUMCS.
  4. Zabronione jest systematyczne, niezgodne z prawem autorskim reprodukowanie, gromadzenie na własnych nośnikach i redystrybucja obiektów cyfrowych zamieszczonych w BCUMCS.
  5. Wykorzystanie obiektu cyfrowego zamieszczonego w BCUMCS do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest odpłatne.
  6. Zasoby Biblioteki Cyfrowej UMCS są powszechnie dostępne przez Internet. Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji