Informacje o projekcie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona i jest rozwijana w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS.

Obejmuje: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kopie innych podręczników i materiałów ocenianych jako niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, cyfrowe wersje różnego typu publikacji dotyczących Lubelszczyzny.

 BC UMCS realizuje zadanie udostępnienia zasobów cyfrowych potrzebnych do prowadzenia w Uniwersytecie prac naukowych i dydaktycznych oraz dostarczenia materiałów dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu. Służy ochronie zabytkowych zbiorów reprezentujących dziedzictwo kulturowe i upowszechnieniu wiedzy na ich temat.

Koordynatorem i wykonawcą projektu jest Biblioteka Główna Uniwersytetu. Tworzony zasób cyfrowy powstaje dzięki życzliwej współpracy z Biblioteką pracowników naukowych Uczelni i Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji