Object

Title: Gazeta Rolnicza / pod red. Adama Mieczyńskiego

Description:

Od T. 16, Nr 41 (1876) podtyt.: pismo ilustrowane poświęcone gospodarstwu rolnemu i przemysłowi gospodarczemu oraz leśnictwu, ogrodnictwu, rybactwu, pszczolnictwu, jedwabnictwu, gospodarstwu domowemu i myśliwstwu ; Red.: od T. 10 (1870) wyd.: A. Mieczyński, od T. 13, Nr 41 (1873) red.: Jan Święcicki, od T. 19, Nr 21 (1879) red. i wyd.: Aleksander Trylski, od T. 21 (1881) red.: Juliusz Au, A. Trylski ; Red.:od T. 21, Nr 27 (1881) red.: Tadeusz Kowalski, A. Trylski, od T. 40, Nr 29 (1900) wyd.: Stanisław Chełchowski, od T. 47, Nr 14 (1907) wyd.: Stanisław Wroński, od T. 49 (1909) red.: Władysław Wilczyński, od T. 50 (1910) red.: Stanisław Leśniowski, Jan Lutosławski ; od T. 52 (1912) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem ; od T. 61, Nr 18 (1921) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie oraz Naczelnego Wydziału Centralnych Organizacyi Rolniczych RP, od Nr 49 (1921) podtyt.: organ Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie oraz Związku Polskich Organizacyi Rolniczych ; od T. 59, Nr 35 (1919) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie w b. Królestwie Polskiem i Naczelnego Wydziału Centralnych Organizacyi Rolniczych R. P. ; od T. 64 (1924) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ urzędowy Związku Polskich Organizacyi Rolniczych i Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, Centralnego Towarzystwa Rolniczego i Związku Ziemian w Warszawie oraz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu na Wielkopolskę i Pomorze ; od T. 70, Nr 11 (1930) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ urzędowy Związku Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich i Polskiego Związku Zawodowego Rolników i Leśników z Wyższem Wykształceniem, od Nr 19 (1930) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ urzędowy Związku Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, Związku Ziemian w Warszawie, Kresowego Związku Zieman, Pomorskiego Związku Ziemain i Polskiego Związku Zawadowego Rolników i Leśników z Wyższem Wykształceniem ; od T. 69, Nr 44 (1929) podtyt.: pismo tygodniowe ilustrowane : organ urzędowy Związku Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich ; w 1934 dodatek : Wiadomości Ogrodnicze

Publisher:

[s. n.]

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Mieczyński, Adam Szczepan Jan (1828-1892). Red.

Language:

pol

Relation:

Gazeta Rolnicza (1934) ; Przegląd Rolniczo-Ogrodniczy (1934)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Object collections:

Last modified:

Aug 13, 2018

All available object's versions:

http://bc.umcs.pl/publication/10737

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information