Kolekcja

Dziedzictwo kulturowe

Do kolekcji są wprowadzane kopie najcenniejszych zbiorów przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jak: rękopisy, inkunabuły, starodruki, czasopisma, zbiory kartograficzne, zbiory graficzne, zbiory muzyczne.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji