Kolekcja

Katalog rękopisów

Katalog kartkowy rękopisów obejmuje opisy kodeksów rękopiśmiennych, spuścizn osobistych oraz korespondencji, dokumentów religijnych, historycznych i prawnych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki UMCS. Pod względem tematycznym zasób zawiera rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne, medyczne, autografy pisarzy i poetów oraz inne teksty literackie.

Katalog sporządzony jest w układzie alfabetycznym, miejscowości oraz rzeczowym.

Dostępny jest również inwentarz rękopisów w formie elektronicznej:

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/28832

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji