Kolekcja

Katalog starych druków

Katalog kartkowy starych druków zawiera opisy wydawnictw zwartych (książek, druków ulotnych) oraz seryjnych opublikowanych od XV do końca XVIII wieku. Katalog tworzą karty główne i odsyłaczowe ułożone w jednym ciągu wg alfabetu haseł autorskich i tytułowych. Przy szeregowaniu haseł obowiązuje porządek alfabetu łacińskiego – nie uwzględnia się polskich znaków diakrytycznych (np.: LASCOVIUS Petrus; ŁASICKI Jan; LASCIUS Christoph; ŁASKI Jan), rozróżnienia liter I, J, V, W ani znaków stosowanych w obcych językach (np. ê-e, ô-o). Umlauty języka niemieckiego szeregowane są jako podwójne litery (ä = ae, ü = ue, itp.). Hasła tytułowe dzieł opublikowanych w alfabetach innych niż łaciński (cyrylicki, grecki, hebrajski) są transliterowane i zapisywane literami łacińskimi

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji