Kolekcja

Polesie - Środowisko, Melioracje ; Międzynarodowa Monografia Naukowa

Monografia prezentuje m.in. syntezę wyników wielu lat badań czołowych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej i rekultywacji w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Polesia na obszarze Białorusi, Ukrainy, Polski i Rosji. Rozważane jest historyczne i współczesne wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych oraz efektywność ekonomiczna rekultywacji terenów Polesia. Praca oferuje diagnozę stanu w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Stosunki wodne decydują o wysokich walorach przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych Polesia. Dla utrzymania wysokiej atrakcyjności środowiska konieczne są działania zmierzające do zachowania możliwie naturalnego układu stosunków wodnych, głównie przez zmniejszenie spływu i zatrzymanie wody w zlewniach oraz zwracanie większej uwagi na ochronę jej jakości. Skuteczna ochrona, wykonywana w skali całego regionu, przyczyni się do zachowania najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polesia dla przyszłych pokoleń.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji