Kolekcja

Georóżnorodność i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Lubelszczyzna wyróżnia się na terenie kraju, ale także Europy dużym stopniem naturalności środowiska przyrodniczego. W szczególności obszary Polesia, Roztocza oraz Wyżyny Lubelskiej, budzą zainteresowanie przyrodników ze względu na swoje unikatowe walory dotyczące zarówno elementów abiotycznych, jak i bioróżnorodności. Dwa z nich objęte są ochroną jako Międzynarodowe Rezerwaty Biosfery: Polesie Zachodnie oraz Roztocze. Wyżyna Lubelska jest miejscem występowania Małopolskiego Przełomu Wisły, dla którego proponuje się rangę geoparku.

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS (INoZiŚ) jest dziedzicem tradycji badań na wymienionych obszarach, która sięga początku istnienia lubelskiego ośrodka geograficznego

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (5)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji