Object structure

Title:

Badania derywatograficzne związków organicznych. Część 3, Termiczne reakcje w fazie stopów acylowania hydrazyn i syntezy dienowej

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Derivatographic studies of organic compounds. Part 3, Acylation of hydrazines and diene synthesis ; Derivatografičeskie issledovaniâ organičeskih soedinenij. Častʹ 3, Termičeskie reakcii acilirovaniâ gidrazinov i dienovogo sinteza v židkom splave

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Domagalina, Eugenia (1915-1990) ; Sławik, Tomasz

Subject:

związki organiczne

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 34 (1974/1975), strony 331-341 ; streszczenia w języku angielskim, rosyjskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 34 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego