Object structure

Title:

Wpływ struktury cząsteczkowej na własności optyczne układów z węglowymi centrami chiralnoścu. 15, O niektórych pochodnych kwasów 9-metylo-, 9-etyli- i 9-propylo-fluorenokarboksylowych-2 = Vliânie molekulârnoj struktury na optičeskie svojstva sistem s uglerodnymicentrami asimmetrii. XV. Nekotorye proizvodnye 9-metilo-, 9-ètilo i 9-propilo-fluorenokarboksilovyh kislot = Influence of structure on the optical properties of compounds with carbonic chirality centres. About some derivatives of 9-methyl-, 9-ethyl-, and 9-propyl-2-fluorene carboxylic acids /

Creator:

Janczewski, Marian. ; Matynia, Tadeusz.

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Bibliografia na stronie 45. ; Streszczenie w języku rosyjskim, angielskim. ; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 33-45 ; Vliânie molekulârnoj struktury na optičeskie svojstva sistem s uglerodnymicentrami asimmetrii. XV. Nekotorye proizvodnye 9-metilo-, 9-ètilo i 9-propilo-fluorenokarboksilovyh kislot ; Influence of structure on the optical properties of compounds with carbonic chirality centres. About some derivatives of 9-methyl-, 9-ethyl-, and 9-propyl-2-fluorene carboxylic acids

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Matynia, Tadeusz.

Date:

1973

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 33-45

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego