Object structure

Title:

Głos Lubelski : pismo codzienne. R. 16, nr 212 (6 sierpnia 1929)

Subject:

Polska ; Lublin ; 1900-1945 ; dzienniki lubelskie ; endecja ; Narodowa Demokracja ; Związek Ludowo-Narodowy

Description:

tyt. dodatku: Koziołek (1938-1939) ; tyt. dodatku: Kultura i Życie (1939) ; tyt. poprz.: Życie Lubelskie (1914) ; tyt. dodatku: Bałtyk (1932-1939) ; liczne zmiany red. : Ryszard Wojdaliński, Stanisław Majewski, Stanisław Sasorski ; tyt. poprz.: Głos Lubelski R. 1, no. 1 (22 mar. 1913)-R.1, no. 36 (29 list. 1913) ; tyt. dodatku: Ilustracja Głosu Lubelskiego (1924-1926) ; tyt. dodatku: Przegląd Szkolny (1925) ; w 1937 podtyt.: ilustrowane pismo codzienne ; organ Zjednoczenia Narodowego, po 1918 : Zwiazku Ludowo-Narodowego ; tyt. zawieszony ze względów politycznych w dniach 11 kwietnia-9 października 1914 r. , w zamian ukazywał się dziennnik "Życie Lubelskie" o charakterze zdecydowanie informacyjnym, ubogi w treści polityczne ; w 1920 tyt. zawieszony na 3 dni : 21, 22, 23 września, w zamian ukazały się kolejno jednodniówki : "Życie Lubelskie", "Echo Lubelskie" i "Słowo Lubelskie"

Publisher:

Głos Lubelski ; wyd. i red. dpowiedzialny Michał Niemier

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Borowski, Stefan. Red. ; Niemier, Michał. Red.

Date:

1929

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Koziołek ; Bałtyk ; Życie Lubelskie ; Ilustracja Głosu Lubelskiego ; Kultura i Życie ; Głos Lubelski ; Przegląd Szkolny

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne