Object structure

Title:

Przegląd Ogrodniczy / Małopolskie Tow. Ogrodnicze ; red. odp. S. Makowiecki. R. 6, Nr 10 (IV kwartał 1922)

Subject:

sadownictwo ; Polska ; ogrodnictwo ; 1900-1945

Description:

w R. 7, nr 1 (1923) [?] podtyt.: organ Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego i Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego Wsch. Małopolski ; od R. 7, nr 2 (1923) podtyt.: organ Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego Wschodniej Małopolski i Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego ; od R. 9, nr 1 (1926) podtyt.: organ Sekcji Ogrodniczej Tow. Gospodarskiego W. M., Małop. Tow. Ogrodniczego oraz Koła Miłośników Ogrodnictwa w Warszawie ; od 1946 organ Polskiego Związku Ogrodniczego ; od 1948 nr 9 (wrześ.) organ Zwiazku Samopomocy Chłopskiej. Zrzeszenie Ogrodnicze ; od R. 26, nr 10 (1949) podtyt.: organ Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Zrzeszenia Ogrodniczego Związku Samopomocy Chłopskiej ; tyt. następny : Owoce Warzywa Kwiaty (1961-) ; w 1923 [?] pod red. Stefana Makowieckiego ; od R. 8, nr 1 (1925) red. Stefan Makowiecki, Tadeusz Grochowski, od R. 9, nr 1 (1925) red. Stefan Makowiecki, Stanisław Schönfeld ; od R. 15, nr 1/2 (1932) red. nacz. Karol Bronisław O'Staffa ; red. Zygmunt Hellwig ; tyt. poprzedni : Miesięcznik Ogrodniczy (1919-1922, nr 4)

Publisher:

nakładem Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego

Place of publication:

Lwów

Contributor:

Drukarnia Udziałowa we Lwowie ; Makowiecki, Stefan Leon (1860-1949). Red. ; Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski. Sekcja Ogrodnicza. ; Małopolskie Towarzystwo Ogrodnicze (Lwów)

Date:

1922

Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Miesięcznik Ogrodniczy (1919-1922, nr 4)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne