Object structure

Title:

Poradnik Spółdzielni : dwutygodnik dla spraw spółdzielczych. R. 32, nr 8 (15 kwietnia 1925)

Subject:

spółdzielnie ; Polska ; 1900-1945

Description:

Od nr 3 (1924) zm podtyt.: dwutygodnik dla spraw spółdzielczych : organ Związku Spółdzielni Zarobkow[ych] i Gospodarcz[ych] w Poznaniu, Związku Stowarzyszeń Zarobkow[ych] i Gospodarcz[ych] we Lwowie, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Polskich w Warszawie ; od nr 3 (1924) wychodzi zamiast wcześniej publikowanych czasopism : Poradnik Spółdzielni, Poradnik Spółdzielni Kredytowych, Siła, Odrodzenie ; od nr 3 (1924) zasięg terytorialny: Poznań ; Lwów ; Warszawa ; od 1925 = R. 32 wprowadzona numeracja roczników nawiązuje do tyt. poprzedniego : Poradnik dla Spółek ; od nr 1 (1925) zasięg terytorialny: Poznań ; Warszawa ; Lwów ; Kraków ; podtyt.: organ Unji Związków Spółdziekczych w Polsce. ; w l. 1926-1930 dodatek: Rolnik-Spółdzielca ; w. l. 1920-1925 dodatek : Głos Spożywców ; od nr 7 (1935) zm .m. wyd.: Warszawa

Publisher:

Związek Spółdzielni Zarobkowych Gospodarczych T. z.

Place of publication:

Poznań

Contributor:

Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych (Poznań) ; Związek Rewizyjny Spółdzielni Polskich (Warszawa) ; Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych (Lwów) ; Unia Związków Spółdzielni Polskich (Poznań)

Date:

1925

Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Poradnik dla Spółek (1892-1921) ; Głos Spożywców (1920-1925) ; Rolnik Spółdzielca (1924-1930)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne