Object structure

Title:

Sprawy Podatkowe : organ Towarzystwa Przyjaciół Skarbu Państwa : czasopismo dla praktyki prawa skarbowego / red. Rudolf Langrod. R. 4, z. 8 (1925)

Subject:

finanse publiczne ; podatek ; Polska ; 1900-1945

Description:

R. 3 (1924) podtyt.: dwutygodnik dla praktyki prawa skarbowego ; R. 4(1925) podtyt.: organ Towarzystwa Przyjaciół Skarbu Państwa : czasopismo dla praktyki prawa skarbowego ; od R. 4, nr 3(1925) / Towarzystwo Przyjaciół Skarbu Państwa ; tytuł następny : Przegląd Skarbowy : dawniej Sprawy Podatkowe : organ Towarzystwa Przyjaciół Skarbu Państwa : miesięcznik poświęcony szerzeniu wiedzy skarbowej oraz zagadnieniom prawa skarbowego (1926-1932)

Publisher:

Towarzystwo Przyjaciół Skarbu Państwa

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Langrod, Rudolf (1874-1956). Red. ; Towarzystwo Przyjaciół Skarbu Państwa (Warszawa) ; Czechowicz, Gabrjel. Red. ; Klarner, Czesław. Red. ; Krzywicki, Ludwik (1859-1941). Red. ; Krzyżanowski, Adam (1873-1963). Red.

Date:

1925

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Relation:

Przegląd Skarbowy : dawniej Sprawy Podatkowe : organ Towarzystwa Przyjaciół Skarbu Państwa : miesięcznik poświęcony szerzeniu wiedzy skarbowej oraz zagadnieniom prawa skarbowego (1926-1932)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne