Object structure

Title:

Przegląd Ogrodniczy : organ Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego i Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego Wsch. Małopolski R. 7, Nr 14 (18 listopada 1923)

Subject:

ogrodnictwo ; sadownictwo ; Polska ; 1900-1945

Description:

w R. 7, nr 1 (1923) [?] podtyt.: organ Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego i Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego Wsch. Małopolski ; od R. 7, nr 2 (1923) podtyt.: organ Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa Gospodarskiego Wschodniej Małopolski i Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego ; od R. 9, nr 1 (1926) podtyt.: organ Sekcji Ogrodniczej Tow. Gospodarskiego W. M., Małop. Tow. Ogrodniczego oraz Koła Miłośników Ogrodnictwa w Warszawie ; od 1946 organ Polskiego Związku Ogrodniczego ; od 1948 nr 9 (wrześ.) organ Zwiazku Samopomocy Chłopskiej. Zrzeszenie Ogrodnicze ; od R. 26, nr 10 (1949) podtyt.: organ Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Zrzeszenia Ogrodniczego Związku Samopomocy Chłopskiej ; w 1923 [?] pod red. Stefana Makowieckiego ; od R. 8, nr 1 (1925) red. Stefan Makowiecki, Tadeusz Grochowski, od R. 9, nr 1 (1925) red. Stefan Makowiecki, Stanisław Schönfeld ; od R. 15, nr 1/2 (1932) red. nacz. Karol Bronisław O'Staffa ; red. Zygmunt Hellwig ; przerwa wydawnicza od wrześ. 1939 do 1945 ; od R. 26, nr 10 (1949) wyd. Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych ; tyt. poprz. : Miesięcznik Ogrodniczy (1919-1922) ; tyt. nast. : Owoce Warzywa Kwiaty (1961-) ; dod. : Rolnik (1923)

Publisher:

Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; z drukarni Zakładu Nar. im. Ossolińskich pod zarządem A. Wierzbickiego

Place of publication:

Lwów

Contributor:

Makowiecki, Stefan Leon (1860-1949). Red. ; Małopolskie Towarzystwo Ogrodnicze (Lwów) ; Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski. Sekcja Ogrodnicza.

Date:

1923-11-18

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Relation:

Rolnik (1923) ; Owoce Warzywa Kwiaty (1961-) ; Miesięcznik Ogrodniczy (1919-1922)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne