Object structure

Title:

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement = Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa. 1941, Nr 45 (26 Mai)

Subject:

rozporządzenia (prawo administracyjne) ; akty administracyjne ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką)

Description:

tekst równol. w jęz. pol., niem. [pismo częśc. gotyckie] ; Deutsch-polnische Ausgabe ; Rok 1940 ukazał się w dwóch częściach : Cz. 1 zawiera rozporządzenia, dekrety, odezwy Generalnego Gubernatora, Cz. 2 - inne rozporządzenia ; od 1 sierpnia 1941 obok wyd. niemiecko-polskiego równol. ukazuje się wyd. niemiecko-ukraińskie ; od 1940, Cz. 1, Nr 70 / Abteilung Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements ; od 1941, Nr 35 / Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements ; tyt. poprzedni : Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete ; tyt. następny: Verordnungsblatt für das Generalgouvernement

Publisher:

Abteilung Gesetzgebung im Amt des Generalgouverneurs

Place of publication:

Krakau

Date:

1941

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; pol

Relation:

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. 1939-1940 ; Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. 1940

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne