Kolekcja

Repozytorium prac doktorskich

Kolekcja zawiera rozprawy doktorskie, które powstały na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od lutego 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 12/2019, wszystkie rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony na UMCS deponuje się w repozytorium prac doktorskich. Przed obroną prace udostępniane są na 3 komputerach w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UMCS. Natomiast po obronie dostęp uzależniony jest od zgody Autora - w domenie publicznej, sieci UMCS lub pozostawienie na 3 komputerach w Informacji Naukowej.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji